dancing to the light

2022 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

uit de mist / out of the fog

2022 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

afterparty

2021 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | € 1.250,00

cascade

2021 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

rode akker / red field

2021 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

exuberant

2018 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

ondanks / in spite of

2018 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | € 1.250,00

licht in duisternis / light in darkness

2018 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

erosie / erosion

2018 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

oogsttijd / harvest time

2018 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | € 1.250,00

koesterend / cherishing

2018 | 80 x 100 cm

acrylic on canvas | € 950,00

in vruchtbare aarde / in fertile soil

2018 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

roze wolk / pink cloud

2017 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | verkocht

dansen in het maanlicht / dancing in the moonlicht

2017 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

blauwe wolk / blue cloud

2017 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

uitweg /way out

2017 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

grijs geel / gray yellow

2017 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | € 1.250,00

in nevelen 2 / misty 2

2016 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | verkocht

night and day

2015 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.150,00

ontsproten / arised

2015 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

dialoog

2015 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

geaard / earthbound

2014 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

opgestuwd / driven up

2014 | 100 x 110 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

surfing

2014 | 100 x 110 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

zwaar weer / heavy weather

2014 | 100 x 110 cm

acrylic on canvas | verkocht

gevangen licht / captured light

2014 | 100 x 110 cm

acrylic on canvas | verkocht

Oud Holland / Old Holland

2014 | 110 x 110 cm

acrylic on canvas | € 1.150,00

verkoeling / chilling

2013 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | verkocht

dwars / crossed

2013 | 100 x 110 cm

acrylic on canvas | € 1.150,00

trots / pride

2012 | 130 x 140 cm

acrylic on canvas | € 1.450,00

ten hemel / to heaven

2012 | 130 x 140 cm

acrylic on canvas | € 1.450,00

beklemd / oppressed

2011 | 70 x 100 cm

acrylic on canvas | € 950,00

vlak land 2 / flat country 2

2011 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | verkocht

verlaten / abandoned

2011 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

stroming / flow

2011 | 80 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

naar het licht / into the light

2011 | 80 x 100 cm

acrylic on canvas | € 950,00

ritme / rythm

2010 | 120 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

omhoog / into the sky

2009 | 120 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

impressie / impression

2009 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Wij / We

2008 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Open mind

2008 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

vierkant / square

2008 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Vulkanisch / Volcanic

2008 | 80 x 100 cm

acrylic on canvas | € 850,00

ontstegen / rising

2008 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | verkocht

Amorf - amorphous

2008 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Op de vlucht / fugitive

2008 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

De bron - Source

2008 | 100 x 120 cm

acrylic on canvas | verkocht

Noord Hollands gloed / glowing Holland

2006 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

in nevel / nebulous

2006 | 120 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Tenslotte wit / white in the end

2006 | 120 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Het land waar de goden wonen / the land where the gods live

2006 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Na de zondvloed / post diluvian

2005 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Zonder teugels / unbridled

2005 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 900,00

Tulp / tulip

2005 | 1200 x 1000 cm

acrylic on canvas | verkocht

duinen / dunes

2004 | 80 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Zinderend / sweltering

2004 | 90 x 90 cm

acrylic on canvas | € 850,00

Schemering / twilight

2004 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

Winter

2004 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | verkocht

Hemellichaam / heavenly body

2004 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Broeierig / sweltering 2004

2004 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 1.050,00

Blauw hoofd / blue face

2004 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Uitdagend / defiant

2004 | 120 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

de grens / the border

2004 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Uitzicht / view

2004 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 900,00

Uit de lucht / from heaven

2003 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 850,00

Vlak Land / flat country

2003 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Branding / breakers

2003 | 90 x 90 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Terugblik / retrospection

2003 | 90 x 90 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Demasqué

2003 | 80 x 80 cm

acrylic on canvas | € 900,00

Uit de chaos / out of the chaos

2003 | 100 x 70 cm

acrylic on canvas | € 900,00

Versmolten / melted together

2003 | 90 x 90 cm

acrylic on canvas | verkocht

Zon in zee / sun into sea

2003 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 850,00

Hollands Diep / Dutch Deep

2002 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Losgeslagen / adrift

2002 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Glooiend / sloping

2002 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Omstrengeld / entwinded

2001 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Onverschrokken / undaunted

2001 | 90 x 90 cm

acrylic on canvas | € 900,00

Blauwe Diepte / blue depth

2001 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Coloriet

2001 | 80 x 80 cm

acrylic on canvas | € 850,00

Omarmd / embraced

2001 | 120 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

aardverschuiving / landslide

2001 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

In de wolken / on clouds

2001 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | verkocht

Tussen beiden / In between

2000 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Hemel en aarde / heaven and earth

2000 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | verkocht

Liggend / recumbent

2000 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | verkocht

Uit de schaduw / out of the shade

2000 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 850,00

Eb / Low Tide

1999 | 100 x 100 cm

acrylic on canvas | verkocht

Ver weg / far away

1998 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 750,00

Lover / foliage

1998 | 80 x 100 cm

acrylic on canvas | € 900,00

in het midden / in the middle

1998 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Madonna

1998 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 950,00

Zomer 97 / summer 97

1997 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 750,00

Dierbaar / beloved

1991 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | € 850,00

Ruggelings / behind

0 | 100 x 80 cm

acrylic on canvas | verkocht